logo zsisiu biale  zawody

Aktualności

Mar
25

Komunikat CKZiU

Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniani MEN oraz wytycznymi DE UM Elbląg, zajęcia w CKZiU odbywać się będą tylko i wyłącznie za pomocą form i metod kształcenia na odległość, w wymiarze określonym tygodniowym planem zajęć. Nauczyciele zostali zobowiązani do prowadzenia dziennika elektronicznego, zmodyfikowania tematyki zajęć tzw. rozkładów materiałów oraz oceniania bieżącego uczniów.

Do komunikacji z uczniami nauczyciele wykorzystywać będą komunikator z dziennika elektronicznego Vulcan, pocztę służbową oraz wszelkie inne dostępne komunikatory (za zgodą uczniów i po sprawdzeniu możliwości technicznym przesyłania informacji).

Ze względu na bardzo duże obciążenie serwerów, zezwala się też na kontakt asynchroniczny. Przewiduje się także możliwość uruchomienia dodatkowych konsultacji dla uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych).

Wszelkie komunikaty umieszczane są na naszej stronie internetowej: http://ckziuelblag.pl/

Czytaj więcej...

Mar
25

Komunikat dyrektora

Szanowni uczniowie, rodzice/opiekunowie. Dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. M. Kopernika w Elblągu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 20.03.2020 r., poz.493od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku zadania szkoły będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje o sposobie i trybie organizacji zdalnego nauczania zostały zamieszczone w dzienniku elektronicznym. Proszę o zapoznanie się z treścią przekazanych wiadomości.

Dorota Bajor, Dyrektor ZSIŚiU

Mar
18

Godzina dla Ziemi 2020

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji Godzina dla Ziemi. Szczegóły na https://godzinadlaziemi.pl/

Mar
13

Komunikat ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty...

CZYTAJ DALEJ

Mar
13

Zostań w domu

Dwutygodniowa przerwa w zajęciach w szkole i na uczelni to nie wakacje ani ferie. To czas, w którym musimy zrobić wszystko, aby nie dochodziło do kolejnych zarażeń koronawirusem. Dlatego pozostań w domu, nie spotykaj się ze znajomymi, nie przesiaduj w galeriach handlowych, kinach i kawiarniach. Oprócz tego – dbaj o higienę i często myj ręce wodą z mydłem. Pamiętaj, że to również od Ciebie zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się dalej!

CZYTAJ DALEJ

Mar
11

Wienerberger w ZSIŚiU

Uczniowie klasy 2mz i 3md uczestniczyli w szkoleniu praktycznym przeprowadzony przez doradców technicznych firmy Wienerberger - wiodącego międzynarodowego dostawcę materiałów budowlanych i rozwiązań infrastrukturalnych.

Czytaj więcej...

Mar
11

Ważne informacje!

Od 12 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. Zajęcia są zawieszone na 2 tygodnie.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ

Mar
11

Zawieszenie zajęć

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

CZYTAJ DALEJ

Mar
09

Magazynowanie i piłowanie w praktyce

Klasa patronacka II TTD wzięła udział w spotkaniu w firmie Meble Wójcik. Tematem był I etap procesu produkcyjnego mebli różnego typu.

Czytaj więcej...