logo zsisiu biale  zawody

Młody Obywatel: Wycieczka do Regionalnego Centrum Wolontariatu

Udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym - "Młody Obywatel" skłonił uczniów klas I a i b fryzjer oraz kl. I TT do odbycia w dn. 13.02.2014 r. wycieczki do Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu.

2014-02-17 mob-centrum-wolontariatu

Jednym z celów projektu jest współpraca z różnymi podmiotami istniejącymi w środowisku lokalnym. Problematykę wolontariatu przybliżyła młodzieży pani Gabriela Zimirowska, która przeprowadziła warsztaty oparte na swobodnej i ukierunkowanej pytaniami pogadance kształcącej oraz dyskusji. Uczniowie zapoznali się z piękną ideą pracy wolontariatu i zasadami pomagania wszystkim, którzy pomocy potrzebują. Duże zainteresowanie wzbudziła propozycja współpracy mi.in. opieka nad niepełnosprawnymi dziećmi z DPS przy ul. Kasprzaka w Elblągu.

Wizyta w Centrum wpisuje się w cykl działań projektowych, wdrażając młodzież do odpowiedzialnej roli obywatela i aktywnego współuczestnictwa w życiu środowiska lokalnego.

Joanna Pawlukowicz Magdalena Goryszewska