logo zsisiu biale  zawody

Młodzi w służbie społeczności lokalnej - ankieta

Jednym z działań projektowych służących bliższemu poznaniu potrzeb i możliwości seniorów była ankieta poświęcona zainteresowaniom. Przeprowadzono ją wśród wybranej grupy badanych - 10 osób, pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej "Niezapominajka".

Aby zapewnić komfort wypowiedzi ankieta pozostawała anonimową, należało jedynie podać: wiek, płeć, wykształcenie, zawód. Wśród ankietowanych były 2 kobiety i 8 mężczyzn.

Wykształcenie badanych było zróżnicowane: podstawowe - 2, zawodowe - 2 osoby, średnie - 5 osób, wyższe - 1 osoba. Wśród zawodów odnotowano: rolnik, elektromechanik/elektromonter, inżynier, geodeta, malarz, ekonomista, ekspedientka.

Kwestionariusz zawierał 5 pytań z podanymi wieloma wariantami proponowanych odpowiedzi, z których żadna nie podlegała merytorycznej ocenie ze względu na wybór. Uwagę seniorów skupiono wokół zagadnień kluczowych:

 1. W jaki sposób najczęściej spędza Pani/Pan czas wolny?
 2. Jaka jest przyczyna braku aktywności fizycznej?
 3. W jakich zajęciach najchętniej Pani/Pan uczestniczy na terenie Ośrodka, z którego młodzieżą nawiązano współpracę?
 4. Czego oczekuje Pani/Pan od młodych ludzi, realizujących projekt?
 5. Czy zna Pani/Pan organizacje działające na rzecz osób starszych w Elblągu?

Wnikliwa analiza odpowiedzi pozwoliła sformułować wnioski i spostrzeżenia na temat zainteresowań badanej populacji seniorów. Okazało się, że:

Ad. 1 Największy % badanych odpoczywa:

 • czytając gazetę, książkę;
 • rozmawiając z kolegą/koleżanką przy kawie/herbacie;
 • oglądając telewizję;
 • słuchając radia.

Rzadziej odpowiadano: modlitwa, czytanie Biblii.

Najrzadziej jako formę spędzania wolnego czasu wymieniano:

 • grę w karty, w szachy;
 • korzystanie z komputera;
 • wyjścia do kina, teatru, na koncerty.

Ad. 2 Jako przyczynę braku aktywności fizycznej podawano najczęściej:

 • niepełnosprawność,
 • brak zdrowia.

Ad. 3 Spośród zajęć organizowanych przez młodzież w ramach projektu, w których seniorzy najchętniej współuczestniczą wymieniano:

 • literackie,
 • plastyczne,
 • muzyczne.

Rzadziej ruchowe oraz z zakresu obsługi komputera.

Ad. 4 Największy % ankietowanych oczekuje od młodzieży:

 • pomocy w codziennym życiu;
 • rozmowy;
 • duchowego wsparcia;
 • szacunku;
 • potrzeby towarzystwa.

Ad. 5 Ankieta dowiodła, że zdecydowana większość populacji nie zna organizacji działających na rzecz osób starszych w Elblągu.

Nieliczni odpowiadali: ERKON, PCK, MOPS, kluby seniora.

Joanna Pawlukowicz