logo zsisiu biale  zawody

MŁODY OBYWATEL – WYCIECZKA SZLAKIEM WARMII, MAZUR I POWIŚLA

Wycieczka szlakiem Warmii, Mazur i Powiśla była podsumowaniem działań projektowych – 29 V 2014 r.

2014-06-02 wycieczka-powisle

Uwieńczeniem zmagań seniorów DPS „Niezapominajka” i młodzieży z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług oraz uczniów klas II Gimnazjum SOSW nr 1, wokół projektu „Młody Obywatel” była wspólna wycieczka do Olsztynka i Kudyp. Podziwianie piękna warmińsko-mazurskiej krainy, zgłębianie historii i tradycji regionu pogłębiły tożsamość młodego pokolenia, uświadamiając więź z Małą Ojczyzną i przynależność do niej.

W Olsztynku uczestnicy wycieczki zwiedzili Hutę Szkła Dekoracyjno- Użytkowego, gdzie poznali kolejne etapy produkcji szkła z uwzględnieniem procesów technologicznych i rodzaju tworzywa szklanego.

Niezapomnianych wrażeń dostarczyła wizyta w Muzeum Budownictwa Ludowego skansenu-muzeum na wolnym powietrzu. Wśród obiektów muzealnych Parku Etnograficznego wielką atrakcją okazały się: stylizowane chałupy z Powiśla, Mazur, Sambii oraz Małej Litwy, Brama Zjazdowa z Borek, Karczma ze Skandawy, Altanka parkowa z Judyt, Młyn wodny z Kaborna, Zagroda biedniacka z Mazur, Dom kamienny z Łutynowa, Szkoła wiejska z Mazur, zagroda rybacka, Chałupa z Gązy.

Poznaniu walorów przyrodniczych Leśnego Arboretum Warmii i Mazur służyła wycieczka do Nadleśnictwa Kudypy, gdzie osobliwością była zieleń jedyna w swoim rodzaju... Młodzież i seniorzy dowiedzieli się, że Kudypskie Arboretum to ogród dendrologiczny, w którym znajdują się kolekcje rodzimych oraz obcych drzew i krzewów. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszyła się kolekcja głazów narzutowych przyniesionych przez lodowiec ze Skandynawii, czyli miejscowe lapidarium.

Wszyscy się dobrze bawili, ale też myśleli o tym, że projekt dobiega ku końcowi. I choć wymagał dużo pracy i zaangażowania to uczniowie proponowali podjęcie podobnych działań w przyszłym roku szkolnym.

Joanna Pawlukowicz