logo zsisiu biale  zawody

PODSUMOWANIE PROJEKTU OGÓLNOPOLSKIEGO „MŁODY OBYWATEL”

Po ośmiu miesiącach zmagań projektowych młodzież partnerskich szkół Elbląga: SOSW nr 1 oraz ZSIŚiU uczestniczyła we wspólnym spotkaniu z seniorami DPS „Niezapominajka” w Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”.

 2014-06-11 mob-podsumowanie

Atmosferę wieńczącą starania przedstawicieli obu pokoleń, dążących do pokonania barier i stereotypów, potęgował podniosły nastrój sceny dużej sali kinowej oraz publiczność. Uroczystość uświetnili swoją obecnością zaproszeni, honorowi goście, m. in. przedstawiciel Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu-Inspektor Maria Leszczyńska, prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu-pani Gabriela Zimirowska, kierownik działu kina CSE „Światowid”- pani Aleksandra Bielska, redaktor gazety „Razem z Tobą”- pani Aleksandra Garbecka oraz Dyrekcja obu szkół. Obejrzana prezentacja multimedialna okazała się punktem wyjścia do forum dyskusyjnego młodzieży i seniorów wokół kluczowych problemów oraz wypracowanych modeli postaw i zachowań. Nie zabrakło też sformułowania wytycznych do dalszego udoskonalania kontaktów w relacji: młody – senior i odwrotnie. Podczas przerwy bankietowej można było dokonać wpisu do księgi pamiątkowej ukazującej działania projektowe krok po kroku.

Joanna Pawlukowicz