logo zsisiu biale  zawody

Regulamin biblioteki i pracowni multimedialnej

Zasoby

Biblioteka szkolna zajmuje dwa pomieszczenia. W jednym znajduje się wypożyczalnia i czytelnia multimedialna z ośmioma stanowiskami komputerowymi a w drugim magazyn.

Księgozbiór liczy obecnie około 8 tysięcy woluminów, na który składają się wydawnictwa informacji bezpośredniej: encyklopedie, słowniki, leksykony, teksty źródłowe, lektury podstawowe i uzupełniające, literatura piękna i popularnonaukowa oraz dokumenty z życia szkoły.

Biblioteka gromadzi również taśmy magnetofonowe, kasety wideo oraz dokumenty elektroniczne.

Aparat informacyjny biblioteki tworzą katalogi : alfabetyczny i rzeczowy (według UKD) oraz zbiorów audiowizualnych.

Katalog alfabetyczny

Katalog ten informuje o książkach posiadanych przez bibliotekę i korzysta się z niego, jeśli znany nam jest autor i tytuł poszukiwanej książki. Karty katalogowe książek uszeregowane są w kolejności alfabetycznej według: haseł autorskich - czyli nazwiska autora (w przypadku publikacji, które mają dwóch lub trzech autorów hasłem jest zawsze nazwisko pierwszego autora) haseł tytułowych - w przypadku prac zbiorowych, wtedy hasłem jest pierwszy wyraz tytułu.

W przypadku, kiedy nie pamiętamy nazwiska pierwszego autora lub tytułu pracy zbiorowej, należy szukać książki w katalogu rzeczowym w interesującej nas dziedzinie wiedzy.

Katalog rzeczowy

Katalog rzeczowy informuje o książkach na określony temat. Jest pomocny, gdy nie znamy autora i tytułu konkretnej książki, a poszukujemy dzieł z określonej dziedziny wiedzy. W tym przypadku układ kart katalogowych jest określony przez zasady klasyfikacji przyjętej w bibliotece - Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, która zakłada podział wiedzy na 10 działów głównych, a w ich obrębie na coraz bardziej szczegółowe poddziały.

Działy główne Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej

0. Dział ogólny
1. Filozofia. Psychologia
2. Religia. Religioznawstwo. Teologia
3. Nauki społeczne. Prawo. Administracja
4. Dział 4. – wolny
5. Matematyka. Nauki przyrodnicze
6. Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo
7. Sztuka. Rozrywki. Sport
8. Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna
9. Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia

Poszukiwania w tym katalogu wymagają ustalenia właściwego symbolu liczbowego dla danej dziedziny.

W przypadku jakichkolwiek problemów w korzystaniu z katalogu można poprosić o pomoc nauczyciela bibliotekarza.