logo zsisiu biale  zawody

Celem projektu jest umożliwienie 3-tygodniowej praktyki zawodowej w Niemczech dla uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu. Program przewiduje wyjazd 16 uczniów będących w trakcie kształcenia zawodowego w zawodach: cieśla, murarz i technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Praktyki odbywać się będą w firmach budowlanych w Niemczech w terminie 08.05.-28.05.2011 r.

08.05.2011 Przyjazd do Lipska, dojazd na miejsce zakwaterowania. Zwiedzanie Lipska celem zapoznania z miastem, drogami dojazdowymi do miejsc pracy.
09-13.05.2011 Zapoznanie z logistyką pracy firm budowlanych, niemieckim systemem pracy, podstawowymi przepisami BHP, organizacją placu budowy. Nauka technicznego języka niemieckiego, zajęcia kulturowo-integracyjne.
14.05.2011 Zwiedzanie Lipska.
15.05.2011 Zwiedzanie Drezna.
16-20.05.2011 Praca na przydzielonych budowach.
21-22.05.2011 Zwiedzanie Berlina.
23-27.05.2011 Praca na przydzielonych budowach.
27.05.2011 Podsumowanie stażu.
28.05.2011 Wyjazd do Elbląga.