Plan lekcji
Oddziały
1aF 1fryzjer 1bF 1fryzjer 1cMS 1mz/stolarz 1dF 1fryzjer 1eF 1fryzjer 1fMS 1mz/stolarz 1T 1TUiSEO 2F 2fryzjer 2MF 2mz/fryzjer 2S 2stolarz 2TUF 2T 2TE/TTD 3aF 3afryzjer 3bF 3bfryzjer 3aS 3astolarz 3bS 3bstolarz 3md 3mz/dekarz 3T 3TUF/TE/TTD 4T 4TUF/TE/TTD
Nauczyciele
J.Adrian-Podgórska (AJ) D.Bajor (DB) D.Basiukiewicz (BD)
K.Biedrzycka (BI) A.Chodorowska (CH) P.Chwietkiewicz-Mazur (PC)
M.Falkowska-Kucia (MF) M.Fogiel (FM) A.Gerej-Gula (AG)
M.Grabowska (GM) K.Grochowska (KG) M.Grozowska (MG)
M.Janiak (JA) M.Jurgielewicz (MJ) A.Mikulska (AM)
G.Nosarzewska (GN) J.Pawlukowicz (JP) J.Pędzisz (PJ)
P.Piesik (PP) I.Pluta (IP) B.Płaza (BP)
A.Pobudkowska-Żuk (AP) J.Polecka (PA) T.Popowicz (TP)
M.Przebieg (PM) A.Pyrzanowska (PY) A.Samburski (AS)
M.Sikut (MS) S.Skowrońska (SK) I.Smilgin (IS)
A.Spicha (Si) Ł.Stradomski (ST) J.Stryjczyk (JS)
A.Wawrzyniak (AW) T.Wysocki (TW)
Sale
110 112 113
114 115 SG1
SG2 SG3 SG4
208 209 211
212 213 bib
300 305 306
307 308 309
311 311a