logo zsisiu biale  zawody

Wyjątkowi goście w ZSIŚiU

25 października przyszłych elbląskich energetyków odwiedził Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich z Warszawy p. Piotr Szymczak oraz wice prezes Oddziału Elbląskiego p. Piotr Ziółkowski.
Goście w rozmowie z dyrektor szkoły p. Dorotą Bajor i nauczycielami branży energetycznej zapoznali się z ofertą kształcenia szkoły. Tematem zainteresowania było kształcenie przyszłych energetyków i potrzeby, a także współpraca i korzyści wynikających z powstania szkolnego koła SEP „Młody energetyk”- jednego z nielicznych w Polsce.

sep01


Głównym celem spotkania było zaprezentowanie i przybliżenie młodzieży branży energetycznej – Stowarzyszenia Elektryków Polskich:
• historii, struktury i zakresu działalności kół działających w ramach Oddziału Elbląskiego SEP;
• różnorodności kół poprzez ich dokonania i osiągnięcia w obszarze pracy stowarzyszeniowej,
• korzyści wynikających z bycia członkiem wybranego koła SEP;
• wachlarza możliwości dla realizowana ambicji i indywidualnego rozwoju zawodowego poprzez uczestniczenie w przedsięwzięciach organizacyjnych Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Spotkanie miało bardzo owocny charakter, było wiele różnych pytań dot. pracy zawodowej oraz możliwości rozwoju w związku z przynależnością do SEP.
Na zakończenie spotkania Prezes ZG SEP p. Piotr Szymczak wręczył legitymacje dla członków nowo powstałego koła SEP przy ZSIŚiU i uwieńczono tą historyczną chwilę pamiątkowym zdjęciem.

Artykuł PREZES SEP Z WIZYTĄ W ELBLĄGU


Jerzy Pędzisz