logo zsisiu biale  zawody

N A S Z S U K C E S !!! XVI – akcji honorowego oddawania krwi w ZSIŚiU

Pod hasłem 100 litrów krwi – na 100 lecie PCK
Znów prawie 9 litrów krwi z ZSIŚiU trafi do potrzebujących !!
Krew to najcenniejszy dar, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Jednocześnie jest dowodem ludzkiej solidarności. Krew to jedyny lek, którego nie można uzyskać syntetycznie.

wamp01


W Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług odbyła się XVI akcja honorowego oddawania krwi. NASZA AKCJA była pierwszą dla uczczenia 100 - lecia PolskiegoCzerwonego Krzyża.

24 uczniów z entuzjazmem odpowiedziało na tą akcję. Wśród dawców decyzję o honorowym oddawaniu krwi po raz pierwszy podjęło troje uczniów.
8.850 ml krwi trafi do potrzebujących.
Ze względu na to, że nie wszystkim chętnym uczniom udało się oddać krew, w styczniu (15.01.2019r.) odbędzie się kolejna akcja tego typu w naszej szkole.
Dzisiaj DZIĘKUJEMY każdemu, kto dzieli się swoją krwią !

Jerzy Pędzisz /prezes HDK „Absolwent” przy ZSIŚiU/