logo zsisiu biale  zawody

Uczniowie ZSIŚiU ze świadectwami europejskich kwalifikacji zawodowych

16 uczniów ZSIŚiU kształcących się w zawodach technik energetyk i dekarz otrzymało świadectwa europejskich kwalifikacji zawodowych - Europass-Mobilność.

Wyróżnieni uczniowie są uczestnikami projektu "Hiszpański staż zawodowy oknem na świat" zorganizowanego przez ZSIŚiU i współfinansowanego w ramach programu Erasmus+. Wzięli oni udział w dwutygodniowych praktykach w Sevilli, gdzie pracowali przy instalacji paneli fotowoltaicznych. Uzyskany certyfikat Europass-Mobilność jest potwierdzeniem ich kwalifikacji zawodowych dla pracodawców w całej Europie.

Projekt "Hiszpański staż zawodowy oknem na świat" jest jednym z wielu realizowanych przez szkołę, które pozwalają zdobyć doświadczenie zawodowe za granicą. W poprzednich latach uczniowie szkoły brali udział w stażach w Hiszpanii, jak również w Niemczech.

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ - Program ERASMUS+ Sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna. Kwota dofinansowania: 31.344 EURO