logo zsisiu biale  zawody

Konferencja Akademii Młodego Zawodowca

W Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług odbyła się konferencja "Europejskie staże zawodowe oknem na świat".

Doradcy zawodowi ze szkół podstawowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2, Hufca Pracy w Elblągu oraz pracodawcy współpracujący ze szkołą, poznali ofertą kształcenia oraz zmiany, jakie zaszły w szkolnictwie branżowym od 1 września 2019 r.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również jak ważna jest rola zagranicznych staży zawodowych realizowanych przez uczniów Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska i Usług w Elblągu. Praktyki, które uczniowie odbyli w Niemczech i Hiszpanii, pozwoliły im zdobyć zarówno kompetencje zawodowe, jak i rozwinąć kompetencje miękkie.

Na zakończenie konferencji goście obejrzeli nowe pracownie zawodowe wyposażone w ramach projektu "Modernizacja szkolnictwa zawodowego - etap II".

Spotkanie stanowiło jednocześnie rozpoczęcie trzeciej edycji Akademii Młodego Zawodowca 2019/2020 adresowanej do uczniów szkół podstawowych.